• Genuine TOMEI
  • Type: RB28KIT
  • Piston size: 86.5mm